နီ

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး (၅)၊
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး (၆)၊
vs
ရောင်စဉ်ဖြာ
Spectral Analysis
Tensile စမ်းသပ်ခြင်း ၂
Tensile စမ်းသပ်မှု
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေး-၄
အပူချိန်ခံနိုင်ရည်စစ်ဆေးမှု
Tensile စမ်းသပ်မှု
ဘဝစာမေးပွဲ
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေး-၁၀
အဝိုင်းစစ်ဆေးမှု
sfd
ထိခိုက်မှုစမ်းသပ်မှု
ssfs
အရွယ်အစားစမ်းသပ်မှု
မီး
မီးစမ်းသပ်မှု
tset
ကြိုးစစ်ဆေးခြင်း။
yasets
ဖိအားစမ်းသပ်မှု